Privacy en gegevensbescherming

Privacy en gegevensbescherming

Naam en Contactgegevens
QuickToJobs, Astrid-Lindgren-Weg 12, 38229 Salzgitter, Duitsland. E-mail: info@quicktojobs.com Tel: +49 5341 1888818 Fax: +49 5341 1887850
Btw-identificatienummer: DE269583066
IHK-registratienummer: 225084

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie op elk moment opvragen op onze website.
Gegevensoverdracht en logging voor interne systeem- en statistische doeleinden
Wanneer u onze website(s) bezoekt, verzendt uw internetbrowser
gegevens om technische redenen automatisch naar onze webserver. Dit omvat onder meer de datum en tijd van toegang, URL van de verwijzende website, opgehaald bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u invoert bij het gebruik van ons aanbod. Het is voor ons niet mogelijk om deze gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd en daarna gewist.

Inventaris gegevens

Als tussen u en ons een contractuele relatie tot stand moet worden gebracht, waarvan de inhoud moet worden ontworpen of gewijzigd, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u voor zover dit voor deze doeleinden nodig is.
In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisatiegegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is voor strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden, om de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten of de militaire contraspionagedienst of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van u voor zover dit nodig is om het gebruik van onze website mogelijk te maken of te factureren (gebruiksgegevens). Dit omvat met name kenmerken voor uw identificatie en informatie aan het begin en einde, evenals de reikwijdte van het gebruik van ons aanbod.
Voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze website kunnen we gebruikersprofielen maken bij het gebruik van pseudoniemen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. Wij mogen de gebruiksprofielen niet samenvoegen met gegevens over de drager van het pseudoniem.
In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisatiegegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is voor strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden, om de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten of de militaire contraspionagedienst of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.

Koekjes

Wij gebruiken zogenaamde "cookies" om de functies van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u te vergemakkelijken. Met behulp van deze "cookies" kunnen gegevens op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Hierdoor kan de functionaliteit van ons assortiment echter beperkt zijn.

Recht op informatieverstrekking

Als gebruiker van onze website heeft u het recht om bij ons informatie op te vragen over de gegevens die over u of uw pseudoniem zijn opgeslagen. Op uw verzoek kunnen de gegevens ook elektronisch worden verstrekt.

Bron: Anwalt Arbeitsrecht Hamburg